ILIĆ PAPIR PLAST

Reciklaža

OČUVANJE PRIRODNE SREDINE JE NAŠ PRIORITET

Šta RECIKLIRAMO?

Reciklaža samo za sopstvene potrebe

Nabavili smo sve neophodne mašine i opremu za reciklažu poluproizvoda i gotovih proizvoda škartiranih u proizvodnom procesu, tako da se može reći da naša fabrika praktično radi bez otpada, što je izuzetan doprinos ekologiji na lokalnom nivou.

Eko Boje

U proizvodnji koristimo boje koje su propisane za ambalažu u prehrambenoj industriji i koje su potpuno biorazgradive.

Eko Sirovine

Sirovine od kojih se proizvode naši proizvodi su HDPE, LDPE i LLDPE granulati, kao i celulozni papiri, potpuno biorazgradivi.

Bez otpada

Škartove koji nastaju u procesu proizvodnje poluproizvoda ili gotovih proizvoda recikliramo stopostotno, te nemamo otpad